งานวิจัยชื่อ :  กระถางต้นไม้จากเปลือกกาแฟกะลา (พ.ศ. 2563)

 

คุณสมบัติสินค้า : เป็นกระถางต้นไม้ย่อยสลายได้แทนกระถางไม้พลาสติก สามารถปลูกลงดินได้