รางวัล OTOP 5 ดาว (พ.ศ. 2562)

มอบโดย คณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ

จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษในการปลูกล้วยน้ำว้า ให้สามารถเก็บได้นาน
สู่นวัตกรรมการถนอมอาหารโดยเทคโนโลยี Solar Dryer 

Solar Dryer สามารถรักษาอุณหภูมิในการตากให้คงที่และยังเป็นพลังงานสะอาด ทำให้ได้กล้วยตากหอมหวาน สีสันน่ากิน อร่อยยิ่งขึ้น ถูกหลักอนามัย เนื่องจากเป็นระบบปิด ปลอดจากแมลงและสัตว์รบกวน

กล้วยตากที่ถูกควบคุมคุณภาพ และควบคุมอุณหภูมิที่แน่นอนในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสามารถคงความชุ่มฉ่ำ และความหวานของกล้วยไว้ได้

งานวิจัย : ตากกล้วยประหยัดพลังงานจาก พาราโบล่าโดม

หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงพลังงาน, มหาวิทยาลัยศิลปกร

• กล้วยตากเคลือบมี 4 รสชาติ

1. รสธรรมชาติ

2. รสกาแฟคาปูชิโน่

3. รสชาเขียวมัจฉะ

4. รสกาแฟเอสเปรสโซ่

• กล้วยคัดพิเศษขนาด 10 ซม. พร้อมไม้จับ รับประทานง่าย

• น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม

แกลเลอรี