ผมครรชิต ตาหมี่ เป็นพี่น้องเผ่าลีซอ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่มอญ ม.2 ปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟห้วยชมภู แหล่งปลูกกาแฟของดอยแม่มอญ อยู่ในพื้นที่เหนือสุดของจังหวัดเชียงราย ภูมิศาสตร์ของเราห่างจากระดับน้ำทะเล 1,185 เมตร 

 

สายพันธ์กาแฟแรกๆที่ปลูกคือ กาแฟอาราบิก้า  สายพันธ์คาติมอร์ รุ่นที่ 1ที่ได้รับจากกรมประชาสงเคราะห์ในปี  พ.ศ.  2534  ซึ่งอายุเก่าแก่มาก  ต่อมาเราจึงได้พัฒนาสายพันธุ์ในการปลูกกาแฟเป็นกาแฟทรงเตี้ย เช่น ทิปิก้า คาร์ทุย เบอร์บิร์น เยลโล่ และสายพันธุ์อื่นๆ  อีก 3 – 4 สายพันธุ์ที่เป็นทรงเตี้ย  แต่ให้ผลผลิตสูง

 

หมู่บ้านห้วยชมภูเราของจะปลูกกาแฟคละเบอร์ คละสายพันธุ์  ในการดูแลต้นกาแฟของเรา เราจะใช้การถางหญ้าเอง ไม่ได้ใช้พาราควอต (ยาฆ่าหญ้า)  ส่วนเรื่องการบำรุงเราใช้ปุ๋ยอินทรี และเคมีอยู่บ้าง เพราะกาแฟยังต้องการการบำรุงให้ได้ผลผลิตที่ดี 

ฤดูการเก็บเกี่ยวของเราจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค.  และผมเป็น

 

ตัวแทนในการรับซื้อผลกาแฟเชอร์รี่ จากในหมู่บ้านในปริมาณทั้งหมดประมาณ 15 ตัน เพื่อแปรรูปเป็นกาแฟกะลาแห้ง และนำส่งขายให้บริษัทฮิลล์คอฟฟ์  ซึ่งบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ ได้ส่งเสริมรับซื้อ และให้ความรู้ด้านการเกษตรกับเรามาตลอด ล่าสุดทางบริษัทได้มาให้ความรู้เรื่องการดักมอดผลกาแฟ  เราอยู่กับบริษัทฮิลล์คอฟฟ์มาปีที่4 แล้ว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560)