ธนกฤต รินใจ เกษตรกรจากดอยอินทนนท์

 

แปลงกาแฟอราบิก้าตั้งแต่อายุ 3 – 8 ปีนะครับ สภาพแปลงของเรา เป็นแปลงที่จะปลูกกาแฟจะปลูกร่วมกับต้นไม้ป่าในธรรมชาติ

 

การดูแลรักษาต้นกาแฟของเราก็จะใช้วิธีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ก็คืออาศัย้นไม้เป็นพืชบังร่มเงาให้ต้นกาแฟ  

กาแฟของเราจะค่อยๆ ทยอยปลูกไปเรื่อยๆ นะครับ ตอนนี้ต้นกาแฟของเรามี 2,000 – 2,500 ต้น รวมทั้งต้นใหญ่และต้นเล็ก 

 

ในส่วนของผลผลิตของเรา กาแฟอาราบิก้าของเราจะเป็นสายพันธุ์คาติมอร์นะครับ ที่ปลูกในเทือกเขาดอยอินทนนท์

เราจะเริ่มเก็บผลผลิตกาแฟที่อายุต้นกาแฟ 6 – 7 ปี ต้องบอกว่ากาแฟอาราบิก้าของเรารสชาติดี และกลิ่นหอม

เพราะเราปลูกสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร และปลูกร่วมปลูกกับต้นไม้ป่า

เช่น ต้นสน ต้นเมี่ยง ดอกไม้ป่า และหรือต้นไม้ป่าต่างๆ

 

ในส่วนของผลผลิตที่ได้มาเราก็เหมือนกับทุกที่ครับ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ เราจะจำหน่ายในรูปแบบแปรรูปและกาแฟเชอร์รี่

อาจจะเจอปัญหาบ้างที่ต้นกาแฟสุกไม่พร้อมกัน ในเรื่องการเดินทางด้วย

ตอนหลังทางบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ที่เข้ามารับผลผลิตของเราในรูปแบบของกาแฟอาราบิก้าทั้งหมด ทำให้เรามั่นคงขึ้นครับ