คุณราเมศ ไชยวงค์ ตัวแทนเกษตรกร รัฐวิสากิจชุมชนจากดอยสามหมื่น 

เมื่อย้อนไป 30 – 40 ปีก่อน ดอยสามหมื่นของเราจะปลูกฝิ่นค่อนข้างเยอะจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ ได้เสด็จมาและแนะนำชาวบ้านดอยสามหมื่นให้ปลูกกาแฟและไม้เมืองหนาว ทำให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝื่นและหันมาปลูกปลูกกาแฟและไม้เมืองหนาวแทน

 

และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮิลล์คอฟฟ์นะครับ ที่สนับสนุนทั้งความรู้และมาช่วยซื้อผลผลิตกาแฟมาโดยตลอด และยังส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกาแฟทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และยังเป็นการช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะดอนสามหมื่นเราเป็นต้นน้ำของ อ.ปาย และเวียงแหง ทำให้ชาวบ้านไม่ตัดไม้ทำลายป่า