คุณสมพร มณีศรีรักษ์ ตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยแม่มอญ

 

ดอยแม่มอญในตอนแรก ชาวลีซอได้เข้ามาอยู่ในอันดับแรก และต่อมาชาวอาข่าก็เข้ามาอยู่ 

แต่ก่อนดอยแม่มอญจะมีอาชีพปลูกฝิ่นเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกะหล่ำและข้าวโพด

เราปลูกไปโดยที่ไม่รู้ราคาว่าจะได้ขายที่ราคาเท่าไหร่ และยิ่งถ้าปลูกฝิ่นจะโดนทางรัฐเข้ามาทำลายและยึดพื้นที่ 

แต่เราได้รับพระราชทานต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าจากในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นทุนในการทำการเกษตร

ทำให้เราเริ่มมั่นคงขึ้นตอนนี้เดือนกรกฏาคม กาแฟเริ่มออกผลแล้ว ร้อยละ 50% ใกล้เก็บได้แล้ว

การดูแลกาแฟต้องแต่งกิ่งต้องเด็ดยอด จะใส่ปุ๋ยที่ใต้ต้นตามขนาดของลูก 

ต้องขอบคุณบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ที่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนด้านการเกษตรของกาแฟ ทำให้มีความรู้มากขึ้น

เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่ากาแฟสามารถมีมอดขึ้นได้ เราได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัทที่ให้ราคาที่มั่นคง

ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเหมือนแต่ก่อน เพราะโดนโกงได้ง่าย จากวัตถุดิบและต้นทุนที่เรามีอยู่