อังสญา ตาหมี่ เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

ตอนนี้เราปลูกกาแฟที่ความสูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1000 – 1300 ม. สายพันธุ์ที่เราปลูก คือ สายพันธุ์อาราบิก้า 100%   เดิมทีชาวบ้านดอยช้างจะปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานต้นกล้ากาแฟในพื้นที่ดอยช้าง และส่งเสริมการตลาด ทำให้ กาแฟดอยช้างเป็นที่รู้จักจนมาถึงทุกวันนี้นะคะ

 

ในเรื่องของตลาดนะคะ ได้รวบรวมกลุ่มผู้เกษตรกรปลูกกาแฟ และแปรรูปในรูปแบบกะลาเพื่อจัดจำหน่ายเข้าบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ โดยที่ราคากาแฟนั้น ทางบริษัทและกลุ่มเกษตรกรจะร่วมกันกำหนดเพื่อให้ได้ราคากาแฟที่เหมาะสม และทางบริษัทได้เข้ามาดูแลวิธีการปลูกกาแฟ ทำปุ๋ย และการกำจัดมอดในต้นกาแฟ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไปได้อีกค่ะ

 

นอกจากสร้างรายได้และอาชีพที่แน่นอนแล้ว การส่งเสริมการปลูกกาแฟ ถือเป็นการฟื้นฟูป่าอีกทางหนึ่งด้วย เพราะต้นกาแฟต้องการแสงแดดเพียง 60 – 70%  เท่านั้น จึงอยากจะให้คนไทยทุกคนร่วมกันสนับสนุสและส่งเสริมกาแฟไทยดันด้วยนะคะ