คุณอาทิตย์ กิตตินุเคราะห์ วแทนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่อูคอน้อย ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่อูคอน้อย (15 คน) ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ค่อนข้างสูง อยู่ติดกับทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำไร่หมุนเวียน และทำอาชีพเสริมคือ ปลูกกาแฟ จะมีสวนกาแฟทุกหลังคาเรือน เป็นชุมชนเผ่าปกากะญอ (กะเหรี่ยง) ทั้งหมด หมู่บ้าน อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล 1,200 กว่าเมตร  เมื่อก่อนสมัยคุณพ่อผมจะปลูกกาแฟกลางแจ้ง  แต่พอหน้าแล้งก็จะแห้งตาหมด ต่อจากนั้นผมก็ศึกษามาว่า การปลูกกาแฟแฝงกับป่า เป็นวิธีที่ดีที่สุด   ที่จะช่วยรักษาคุณภาพ ทั้งต้นและผลกาแฟ ทำให้ได้กาแฟคุณภาพที่ดี พันธ์ุกาแฟที่ปลูกที่นี่คือ พันธุ์อาราบิก้า นะครับ 

 

ชุมชนผมจะมีทั้งหมด 17 หลังคาเรือน ทุกครัวเรือนมีสวนกาแฟ  ในแต่ละปีกาแฟของบ้านแม่อูคอน้อย จะมีปริมาณกาแฟกะลาอยู่ที่ 7 ตันกว่านะครับ และรวมกับหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะเป็น 8 – 9 ตัน  

 

2 – 3 ปีนี้ ผมได้นำไปรวบรวมส่งบริษัทที่ฮิลล์คอฟฟ์ ผลผลิตในปีแรกได้ 9 ตันกว่า  ปีที่ 2 ได้ 7 ตันกว่า ส่วนปีล่าสุดนี้จะได้น้อยหน่อยนะครับ  เพราะอาจจะมีความขิ้นไม่ตรงตามเกณฑ์ ผมอยากทำให้กาแฟของผมมีคุณภาพ และราคาที่สูงมากขึ้นไปนพครับ ผมอยากทำกาแฟแบบที่ยั่งยืน  และการรักษาคุณภาพ