ที่อยู่

สำนักงานใหญ่
199/666 ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

เบอร์: 053 213 078

Email : info@hillkoff.com

ที่อยู่

บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา จำกัด (ฮิลล์คอฟฟ์)
ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
50150

เบอร์: 093 137 1199