รัตนา วงค์กระสิทธ์ เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

ในดอยช้างคนที่อาศัยอยู่ ส่วนมากจะเป็นคนชาติพันธ์ไม่ว่าจะเป็น ชาวอาข่า ชาวลีซอ มีชาวจีนยูนานอยู่เล็กน้อย

โดยในสมัยก่อนเราจะปลูก มะเขือเทศ กะหล่ำ หรือพืชล้มลุก (ที่ทำมาแล้วขายไป) พอมีโครงการหลวงเข้ามาทำให้เราได้รับโอกาสในการปลูกพืชเมืองหนาว

และได้รับต้นกล้ากาแฟสายพันธ์อาราบิก้า  ส่วนมากในดอยช้างตอนนี้จะปลูกกาแฟ และต้นแมคคาเดเมีย

 

โดยที่กาแฟจะเริ่มสุกช่วงเดือนตุลาคมเป็นสีแดง จากเมื่อก่อนที่เราขายกาแฟเชอร์รี่ไม่กี่บาท ฮิลล์คอฟฟ์ทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น โดยการรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ และกาแฟแปรรูป (กาแฟกะลา) มีกำไรส่วนต่างมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราก็ดีขึ้น ทำให้พวกผมเริ่มมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากเดิมที่ต้องให้มีกินไปวันๆ  พอชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เราก็หันมาดูแลโลกได้ และเริ่มหันมาใช้แบบชีวภาพ ใช้สารเคมีน้อยลง เพื่อให้ได้กาแฟมีคุณภาพมากขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ต้นกาแฟของคุณรัตนา วงค์กระสิทธ์ ที่รอผลเชอร์รี่สุก