รางวัลจากการประกวดเมล็ดกาแฟ

รางวัลจากการประกวด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Chiang Mai Design Award 2015

รางวัล OTOP 5 ดาว