คุณสมบัติ : กล้วยตากที่ถูกควบคุมคุณภาพ และควบคุมอุณหภูมิที่แน่นอนในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสามารถคงความชุ่มฉ่ำ และความหวานของกล้วยไว้ได้

 

หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงพลังงาน, มหาวิทยาลัยศิลปากร

แกลเลอรี