You are currently viewing นายกรัฐมนตรี เปิดงาน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน จำนวน 18 หน่วยงาน

 

โดยภายในงาน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างผลงงานการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในการนี้ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่าย และผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานฯ ร่วมนำเสนอบูธแสดงผลงาน อาทิ บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ได้นำ Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง มาสร้างผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่น และบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด นำ Cherry Coffee Tea ชากาแฟเชอร์รี่ มาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการดังกล่าว ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดม่อนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี