You are currently viewing สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

กองอาหาร สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ฮิลล์คอฟฟ์ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการผลักดันผลิตถัณฑ์นวัตกรรมที่ทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง สู่ตลาด ขอขอบพระคุณคณาจารย์และทีมนักวิจัยจาก ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.พะเยา ที่มาช่วยกันให้ข้อมูลและผลักดันงานที่วิจัยของพวกเราค่ะ