You are currently viewing Hillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model

Hillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 Hillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกาแฟอย่างครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา โดย คุณนฤมล ทักษอุดม หรือ คุณปุ่น กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ให้การต้อนรับและพาชม #ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขาฮิลล์คอฟฟ์ Hillkoff ก่อตั้งโรงคั่วกาแฟแห่งแรกในประเทศไทย และมีความสำคัญในการผลักดันการปลูกกาแฟในพื้นที่สูง เพื่อให้ชาวเขามีรายได้ที่ดีขึ้นทดแทนการปลูกฝิ่น