You are currently viewing เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟ.. วนมาอีกครั้ง..

เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟ.. วนมาอีกครั้ง..

 • รู้ไหมว่า ประเทศไทยของเรานั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกกาแฟเองและส่งผลผลิตกาแฟออกไปขายยังทั่วโลก ทำให้กาแฟกลายเป็นพืชเศรฐกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ
  ซึ่งกว่าจะได้เมล็ดกาแฟมานั้น ต้องผ่านการเก็บเกี่ยวอย่างไรบ้าง?
  …วันนี้ฮิลล์คอฟฟ์ ได้นำเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ “ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ” มาฝากค่ะ
 • พื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟในประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือและพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งในส่วนของสายพันธุ์กาแฟ Arabica นั้นจะปลูกอยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือ และสายพันธุ์ Robusta จะปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศ
 • โดยปกติต้นกาแฟจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่ปลูกจนให้ผลผลิต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เพาะปลูกด้วย และที่เราจะพูดถึงนี้จะอยู่ในส่วนของสายพันธุ์ Arabica

 • ต้นกาแฟ Arabica นั้นจะออกดอกปีละหนึ่งครั้ง หลังจากออกดอกแล้วโดยส่วนมากใช้ระยะเวลาประมาณ 9 – 12 เดือนต้นกาแฟจะให้ผลกาแฟเชอร์รี่ที่สุกงอมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

 • และเมื่อช่วงเวลาของฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึง ผลกาแฟเชอร์รี่ที่พร้อมเก็บเกี่ยวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดลักษณะแดงตลอดทั้งผล (บางสายพันธุ์ผลสุกจะเป็นสีเหลืองที่ถูกเรียกกันว่า Yellow Catimor)


 • การเก็บเกี่ยวจะดูจากการสุกของแต่ละกิ่ง ที่ให้ผลในแต่ละต้นว่ามีผลสุก มากกว่าร้อยละ 50 และในการเก็บผลกาแฟเชอร์รี่ต่อต้นนั้นจะกินเวลาประมาณ 3 เดือน จะใช้เวลาเก็บ 2-4 ครั้ง

   

 • ในการเก็บผลกาแฟเชอร์รี่นั้น วิธีการเก็บมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของผลกาแฟเชอร์รี่ การเก็บผลนั้นต้องใช้ความพิถีพิถัน ทุกเมล็ดคัดด้วยมือ Hand Pick ที่เก็บจากสะดือผลถึงขั้วผลสีแดง จะเป็นการเก็บผลกาแฟเชอร์รี่ทีละผลหรือเป็นพวงด้วยมือเท่านั้น เพื่อไม่ให้ต้นกาแฟช้ำผลกาแฟเชอร์รี่ไม่เกิดการเสียหาย หากเลือกเก็บผลที่ไม่สุกก็จะส่งผลไปถึงรสชาติของเมล็ดกาแฟทำให้มีคุณภาพลดลง และหากเราอยากลองเช็คผลกาแฟเชอร์รี่ที่สุก เราสามารถทดสอบได้โดยการบีบผล หากผลกาแฟเชอร์รี่สุกเปลือกจะแตกออกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมาจากเปลือก และควรพิจารณาการสุกของผลในแต่ละกิ่งที่ให้ผลและในแต่ละต้นว่ามีผลสุกมากเกินครึ่งหรือไม่ในการเก็บผลผลิตครั้งแรก เพื่อให้ได้ผลกาแฟเชอร์รี่ที่มีคุณภาพที่สุด
 • หลังจากรวบรวมผลกาแฟเชอร์รี่สุกที่เติมไปด้วยคุณภาพแล้วนั้น กระบวนการขั้นต่อไป จะเริ่มเข้าสู่ ในส่วนการแปรรูปในแบบของการ Process ต่างๆเพื่อให้ได้กาแฟที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ Process กันต่อไป