You are currently viewing การประกวดสินค้านวัตกรรม โครงการ Thailand Inno Biz Champion รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประกวดสินค้านวัตกรรม โครงการ Thailand Inno Biz Champion รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย คุณพร้อม!! เราพร้อม!!

นิลมังกร แคมเปญ” Thailand Inno Biz Champion รุ่นที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมกว่า 1,000 โครงการจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เหนือ กลาง อีสาน และใต้  ผ่านการคัดเลือกสุดเข้มข้น เพื่อให้ได้ตัวแทน 20 ทีมสุดท้ายเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทย 

หนึ่งในทีมที่เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค โซนภาคเหนือนั้น แน่นอนว่าบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ไม่พลาดที่จะนำสินค้านวัตกรรม  Coffogenic Drink เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วภาคเหนือจำนวนหลายร้อยทีม  ซึ่งผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ให้เหลือ 30 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบชิงแชมป์ภูมิภาคนั้นก็ผ่านไปด้วยดี บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้มีโอกาสติด 1 ใน 30 ทีมครั้งนี้ การแข่งขันเข้มข้นขึ้นตามลำดับ รวมผู้ชิงระดับภูมิภาคทั่วประเทศ 120 ทีม ซึ่งแต่ละทีมต้องเข้าสู่แคมป์การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการบริหารโมเดลธุรกิจ การตลาด และการสร้างแบรนด์ จากนั้นจึงเข้าสู่รอบพิชชิ่งเพื่อคัดเลือกให้เหลือภาคละ 5 ทีมสุดท้าย  รวม 20 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งการคัดกรองสินค้านวัตกรรมและความสามารถเข้มข้นอย่างมาก กระบวนการคัดสรรในรอบนี้ ต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการถึง 7 ท่าน และมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมรอบนี้เพียงประมาณ 1 เดือน ซึ่งแน่นอนว่าทุกๆทีมที่ผ่านมาถึงรอบนี้มีความพร้อมเกิน100%

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบนี้ โดยมุ่นมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Coffogenic Drink เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้แบ่งปันสุขภาพที่ดีสู่คนในทุกๆภูมิภาคผ่านสินค้านวัตกรรมชิ้นนี้ ถ่ายทอดคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่คณะกรรมการผู้ตัดสินอย่างครบถ้วน

จนในที่สุด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผลการประกวดผู้ชนะเลิศ โครงการ “นิลมังกร แคมเปญ” Thailand Inno Biz Champion รุ่นที่ 2 ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ก็ประกาศ และ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด นำโดยคุณนฤมล ทักษอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาคมาครอง นับว่าเป็นเกียรติ ความภาคภูมิใจก้าวใหญ่ๆอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี  Coffogenic Drink  สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศ แน่นอนว่าการเดินหน้าต่อในครั้งนี้สู่สุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับประเทศ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ต้องเตรียมความพร้อมหนักขึ้น เพราะมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้ามากมาย  แต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรค์ในการแข่งขัน เพราะเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสุขภาพที่ดีและมั่นใจในสินค้านวัตกรรมของเรา ที่บริษัทฯได้ตั้งใจพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง