You are currently viewing ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับน้องๆ เยาวชน หมู่บ้านห้วยตาด

ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับน้องๆ เยาวชน หมู่บ้านห้วยตาด

              บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้มีโอกาสพบปะเยาวชนตัวจิ๋ว บ้านห้วยตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับน้องๆ  โดยมีผู้ใหญ่บ้านและหนุ่มน้อยนักเตะประจำหมู่บ้าน มาคอยให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้บริษัทฯได้ส่งมอบลูกฟุตบอล ให้แก่เด็กๆ และทดลองเตะกันทันทีท่ามกลางสายฝน อย่างสนุกสนาน น้องๆบอกว่าแข็งแรงแบบนี้เพราะเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนทุกวันค้าบ