You are currently viewing บรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พวกเราชาวฮิลล์คอฟฟ์ ได้มีโอกาศเดินทางไปประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

           

 

           เตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปกาแฟเชอรี่ ฤดูกาลใหม่ที่กำลังมาถึงในเดือนหน้านี้ ประเด็นใหญ่หารือคือการปรับปรุงคุณภาพกาแฟกะลาอย่างต่อเนื่อง เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้แปรรูปกาแฟต้องให้ความสำคัญ เช่น

✔️ การคัดแยกเมล็ดลอย จม เพื่อคัดคุณภาพความหนาแน่นของกาแฟทุกเมล็ด มีผลต่อการควบคุมคุณภาพตอนคั่วกาแฟมาก
✔️ การล้างกาแฟให้สะอาด ให้กลิ่นตามอัตลักษณ์ของกาแฟแท้
✔️ การจัดเก็บกาแฟกะลาในความชื้นที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดเชื้อราซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากสารอะฟลาทอกซินแก่ผู้บริโภค
✔️ การคัดแยกสิ่งแปลกปลอมในระหว่างการผลิตทุกกระบวนการ
การสำรวจ ผลผลิตที่ติดในแปลง พบว่าปีนี้กาแฟดอยช้างติดมากขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 20% และปัญหามอดลดลง เกษตรกรมีการทำความสะอาดแปลง ตลอดจนจัดการกับกาแฟเก่าที่เป็นอาหารของมอดอย่างเป็นระบบ จนทำให้มีปริมาณมอดในแปลงลดลง
 
การพัฒนา สิ่งสำคัญของพื้นที่นี้ คือเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม จากสาเหตุการเผาทำลายเศษซากวัสดุอินทรีย์ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้สารเคมีบางชนิดในแปลงเกษตร ล้วนเป็นสาเหตุของปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุแทบทั้งสิ้น
          การฟื้นฟูดินที่ง่ายที่สุดตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน คือการ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”
และ ขอบคุณ สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นกับอาหารมื้ออร่อยสำหรับทีมงานอ้วนๆ จาก ฮิลล์คอฟฟ์ พวกเราทุกคนอิ่มแปล้มีเรี่ยวแรงกันแล้วไปลุยสวนกาแฟกันต่อเลยค่ะ ^_^