You are currently viewing ต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

               นับว่าเป็นการมาเยี่ยมชมที่น่าประทับใจ กับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เข้าชมการทำงานและฟังแนวคิดธุรกิจแบบฉบับเกษตรที่สูงของฮิลล์คอฟฟ์ และหารือความร่วมมือในอนาคตกับการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการเคลมคาร์บอนเครดิตได้สูงขึ้น และมีตลาดรองรับ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่จะช่วย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี

               เป้าประสงค์ของท่านที่ได้ให้แนวคิดกับเรา คือการทำธุรกิจที่ลดการเผาทิ้งไบโอแมส ลดการเผา เลิกใช้ลิกไนท์ ของภาคเกษตรไทย ร่วมมือทำสิ่งที่ยั่งยืนและเพิ่มเงินในกระเป๋าเกษตรกรให้ได้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การนำขยะทางการเกษตรเข้ากระบวนการลดคาร์บอน ยกระดับคาร์บอนเครดิต โดยความร่วมมือเริ่มต้นพื้นที่ จ.เชียงใหม่

               

         ความร่วมมือแรกระหว่าง Hillkoff และ GRD คือการสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟลดโลกร้อน (Neutral Coffee) และสนับสนุนสินค้าที่คำนึงถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ทุกกิจการในเครือของคุณวิชัย โมเดลเริ่มต้นคือธุรกิจกลุ่มโรงแรม ให้เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

                ภาระกิจต่อไปข้างหน้าท่านกล่าวว่า “เราจะเหนื่อยจริง แต่ยั่งยืนแน่ๆ” การขับเคลื่อนหลังจากนี้ท่านจึงมุ่งเน้นปั้นคน และปั้นธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้สังคมขับเคลื่อนไปกับคนรุ่นใหม่ได้ ให้ความสำคัญตลาดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตลาดเส้นทางของอนาคตที่โลกใบนี้จำเป็นต้องมี