You are currently viewing สายสุขภาพเช็กด่วน ! พฤติกรรมเสี่ยงโรค NCDs

สายสุขภาพเช็กด่วน ! พฤติกรรมเสี่ยงโรค NCDs

บางครั้งพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่รู้หรือไม่ว่าอาจเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคร้ายบางอย่างตามมาในภายหลังได้ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร การขยับร่างกายน้อย หรือไม่ค่อยออกกำลังกาย แม้แต่การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ หรือการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า NCDs หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันนี้ Hillkoff พาไปทำความรู้จัก และสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรค NCDs พร้อมแนะนำวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคร้ายที่ทำได้ง่าย ๆ แต่ได้ผลดี รับรองว่าหลังจากอ่าน และทำตามบทความนี้ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน

รู้จักโรค NCDs กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่เป็นแล้วอันตราย

โรค NCDs

โรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค หรือการติดเชื้อ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส แม้จะมีการคลุกคลีกับตัวนำโรค (พาหะ) แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และเกิดการสะสมจนก่อให้เกิดโรคร้ายในร่างกาย โดยกลุ่มโรค NCDs มีดังนี้

  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคปอด
  • โรคหัวใจ
  • โรคไต
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคอ้วนลงพุง

สำหรับความรุนแรงของโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่คนไทยกำลังเผชิญกับความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จากผลสำรวจพบว่าคนไทย 14 ล้านคน ป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเสียชีวิตจากกลุ่มโรคดังกล่าวมากกว่า 340,000 รายต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 75% ของการเสียชีวิตในแต่ละปีของคนไทยทั้งหมด หรือเรียกได้ว่าทุก 1 ชั่วโมง คนไทยต้องเสียชีวิตจากโรค NCDs ราว 37 คน โดยมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี

สำรวจพฤติกรรมประจำวัน ใช่สาเหตุของโรค NCDs หรือไม่

โรค NCDs

อย่างที่บอกว่าโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการทานอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกาย อาหารรสจัด หรืออาหารที่มีปริมาณไขมันสูง อีกทั้งการออกกำลังกาย หรือขยับร่างกายน้อยเกินไป จนนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้ ปัจจัยร่วมอย่างการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคตับ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับปอด ซึ่งอาจลุกลามไปจนถึงขั้นกลายเป็นโรคมะเร็งได้ในที่สุด ประกอบกับการพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายภูมิตกเกิดภาวะแทรกซ้อน ร่างกายต้องเผชิญกับหลายโรคร้ายพร้อมกัน เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากไม่รีบเข้ารับการรักษา โดยในกระบวนการรักษาโรคกลุ่ม NCDs ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงจนผู้ป่วยบางรายถอดใจไม่เข้ารับการรักษาต่อเนื่องทำให้ไม่หายขาดจากโรค และเสียชีวิตในที่สุด

เพียงแค่ปรับพฤติกรรม วิธีห่างไกลโรค NCDs แบบง่าย ๆ

โรค NCDs

การแก้ปัญหาการเกิดโรค NCDs ต้องแก้จากต้นตอ นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แคลอรี่ต่ำ เพื่อไม่ให้ไขมันเลวเข้าไปสะสมในร่างกายเยอะเกินไปจนก่อให้เกิดโรคอ้วน และต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รวมไปถึงการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยในเรื่องการนอนหลับพักผ่อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ที่สำคัญคือการงดปัจจัยเสี่ยงอย่างการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ เปลี่ยนเป็นการหากิจกรรม ที่ช่วยให้ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจในด้านอื่น จะช่วยยืดอายุการใช้งานอวัยวะภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ปอด ตับ หรือไต อีกทั้งไขมันที่ได้จากการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะลดลง ไม่ทำให้เกิดโรคอ้วนที่เป็นสาเหตุของอีกหลาย ๆ โรค นอกจากนี้ก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำเพื่อเช็กว่าร่างกายยังแข็งแรงดีหรือไม่ หรือหากเป็นโรคใด ๆ จะได้หาแนวทางในการรักษากันต่อไป