You are currently viewing RSP Innovation 2018

RSP Innovation 2018

RSP Innovation 2018

HILLKOFF รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดประเภทนวัตกรรมกระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ RSP Innovation Awards 2018 กับ Coffatic

อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่จาก ฮิลล์คอฟฟ์ ที่ไม่เคยหยุดยั้งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่ากาแฟเป็นได้มากกกว่ากาแฟ ตามแนวคิด Jump out of the cups โดยรับคำปรึกษาจากหน่วยงานเครือข่าย NSP

 

พัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัตถุดิบออร์แกนิค และการจัดหากาแฟแบบ Direct Trade ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำหน่ายเมล็ดกาแฟได้ทุกขนาด ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกาแฟ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero waste management) จึงเป็นที่มาของรางวัลชนะเลิศ

 

NSP Innovation Awards 2018 ระดับภูมิภาคประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Coffogenic Drink ภายในงานด้วย ขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ทางเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวสู่ระดับสากลต่อไป