Hillkoff ร่วมสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยบรรยากาศภายในงานสร้างเครือข่าย FTA FAIR นำสินค้าไทย สู่การค้าเสรี

Continue ReadingHillkoff ร่วมสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยบรรยากาศภายในงานสร้างเครือข่าย FTA FAIR นำสินค้าไทย สู่การค้าเสรี

Hillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model

Continue ReadingHillkoff มีโอกาสต้อนรับ ท่านอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจ แนวคิด Circular Eco Coffee model

work shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Continue Readingwork shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ต้อนรับคุณสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ และคุณ วรนันท์ คลอวุฒิวัฒน์ จากกระทรวงต่างประเทศ

Continue Readingต้อนรับคุณสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ และคุณ วรนันท์ คลอวุฒิวัฒน์ จากกระทรวงต่างประเทศ

สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

Continue Readingสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดินทางพบปะหารือ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการอาหารใหม่ Novel Food

คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

Continue Readingคณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ