work shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Continue Readingwork shop ฐานเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้กับคณาจารย์ และ นศ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Continue Readingแลกเปลี่ยนความรู้การปลูกกล้วยกับเกษตรกร หมู่บ้านสันบงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่