บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ขอประกาศความภูมิใจอย่างยิ่งในการได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” จากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันป๋วย อังภากรณ์

Continue Readingบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ขอประกาศความภูมิใจอย่างยิ่งในการได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” จากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันป๋วย อังภากรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ทีมฮิลล์คอฟฟ์ เข้าเยี่ยมพื้นที่ปลูกกาแฟดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมพบปะ พูดคุย กับเกษตรกร

Continue Readingทีมฮิลล์คอฟฟ์ เข้าเยี่ยมพื้นที่ปลูกกาแฟดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมพบปะ พูดคุย กับเกษตรกร

ต้อนรับ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingต้อนรับ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

บรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Continue Readingบรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

Continue Readingบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs