ต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingต้อนรับการมาเยือนของคุณวิชัย ทองแตง และครอบครัว นำทีม Green Standard เยี่ยมชมการทำงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

บรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Continue Readingบรรยากาศที่อบอุ่นกับการประชุมเกษตรกรเครือข่าย ดอยช้าง แม่มอญ ห้วยส้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

Continue Readingฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

Continue Readingบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

เยี่ยมชม บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าคุณภาพดี

Continue Readingเยี่ยมชม บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าคุณภาพดี