“โรคหลอดเลือดหัวใจ คืออะไร”

หลอดเลือดหัวใจ

              โรคหลอดเลือดหัวใจ

              เกิดจากคราบไขมันที่มีการเกาะสะสมมาเป็นเวลานาน และมีจำนวนมาก (Plaque) ภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการสะสมของคอเลสเตอรอล และสารต่างๆ ภายในหลอดเลือด ซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือดในร่างกาย ผู้ป่วยจึงมักมีอาการเจ็บหน้าอก ระบบทางเดินหายใจติดขัด หรืออาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายฉับพลัน หากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ค่ะ

              อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

              ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้ร่างกายไม่สามารถส่งกระแสเลือดและออกซิเจนไปยังหัวใจได้ โดยเฉพาะในขณะที่หัวใจต้องทำงานหนัก เช่น ระหว่างออกกำลังกาย เป็นต้น โรคหลอดเลือดหัวใจมีอาการดังนี้

เส้นเลือดหัวใจตีบ
  • เจ็บหน้าอก

     ผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นหน้าอกบริเวณกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอกลามไปจนถึงช่วงแขน คอ กราม ใบหน้าหรือช่องท้อง และอาจบรรเทาลงได้เมื่อนั่งพัก หรือหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด โดยสาเหตุมักเกิดจากการที่หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือความเครียด เป็นต้น

  • หายใจติดขัด

     ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจติดขัดหรือหอบเหนื่อยรุนแรง หากหัวใจไม่ได้รับเลือดที่เพียงพอในการส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

  • หัวใจวาย

     หลอดเลือดอุดตันอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและอาจถึงตายได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทันเวลา ผู้ป่วยมักมีอาการแน่นหน้าอกและปวดบริเวณหัวไหล่หรือแขน ประกอบกับการหายใจติดขัดและเหงื่อออกก่อนเกิดภาวะหัวใจวาย หากผู้ป่วยมีภาวะความดันตกหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย อาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้

  • หัวใจล้มเหลว

     ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเกิดขึ้นในขณะที่หัวใจอ่อนแรงจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยจึงมีอาการหายใจติดขัดจากภาวะน้ำท่วมปอด เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือหากมีอาการน้ำท่วมปอดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

 

           การป้องกันตัวเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตประจำวัน เสริมสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ร่างกาย งดของมัน ของทอด หันมารับประทานผัก ผลไม้ที่มีกากใยอาหาร รวมถึงหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ช่วยเรื่องการควบคุมไขมันในร่างกาย อย่างเช่น Coffogenic Drink สารสกัดจากเนื้อผลกาแฟที่มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องการดักจับไขมันในร่างกาย ทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพหัวใจของคุณแข็งแรง