ที่มาโครงการ : เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต และมีความจัดการของเสีย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2558)

 

งานวิจัย : “coffee pulp cider” การพัฒนากระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้น้ำส้มสายชูหมักจาก เนื้อผลเชอร์รี่กาแฟ 

คุณสมบัติ : ช่วยในระบบย่อยอาหาร, ลดการอักเสบของเซลล์, มีสาร Antioxidant สูง

หน่วยงานสนับสนุน : IRTC

แกลเลอรี