งานวิจัย : บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ

ที่มาโครงการ : เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต และมีความจัดการของเสีย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2558)

คุณสมบัติ : ช่วยให้สดชื่น, ช่วยให้เจริญอาหาร

หน่วยงานสนับสนุน : NIA

รางวัลที่ได้รับ

1.รางวัล RSP INNOVERTION AWARD 2018

รองชนะเลิศผลิตภัณฑ์ /กระบวนการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มอบโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

2. รางวัล NSP INNOVERTION AWARD

รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ /กระบวนการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2018 มอบโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

3. รางวัล Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017  รางวัลสุดยอดนวัตกรรม มอบโดย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

4. รางวัล FIRI Iran 2017  รางวัล มอบโดย FIRI Iran

แกลเลอรี