งานวิจัยชื่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากเนื้อผลกาแฟ (พ.ศ. 2559)

 

ที่มาโครงการ : เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต และมีความจัดการของเสีย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติสินค้า : ป้องกันแสงแดดได้ ด้วยสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการปกป้องแสงแดด และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

 

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ของผลงาน

  • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผลกาแฟ เป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ชีวภาพในการปกป้องแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระ
  • ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นครีมกันแดดซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดเนื้อผลกาแฟ
  • กระบวนการสกัดสารสำคัญปลอดภัย ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
  • รักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกาแฟ
  • ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก Decreased co2 emission ในอุตสาหกรรมกาแฟ

ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดกาแฟนั้น เมื่อทำการกระเทาะเปลือกกาแฟออก เพื่อนำเมล็ดกาแฟไปผลิตเป็นกาแฟแล้ว จะพบว่ามีเนื้อผลกาแฟเหลือทิ้งในปริมาณมาก ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

 

เนื่องจากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ย่อยสลายได้ยาก และยากต่อการกำจัด จากการศึกษาพบว่า เนื้อผลกาแฟมีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ สารประกอบฟีนอลิก โดยเนื้อผลกาแฟมีสารประกอบฟีนอลิกที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ลดการอักเสบ

(Murthy et al, 2012) ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ สามารถยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานิน (Li et al, 2014) โดยได้ทำการสกัดเนื้อผลกาแฟด้วยน้ำ สารสกัดเนื้อผลกาแฟมีปริมาณฟินอลิกรวม โดยมีค่า GAE เท่ากับ 45.12 + 1.08 มิลลิกรัม gallic acid ต่อน้ำหนักสารสกัดเนื้อผลกาแฟ 1 กรัม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS+ โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 61.24+3.78 มิลลิกรัม trolox ต่อน้ำหนักสารสกัดเนื้อผลกาแฟ 1 กรัม จากคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีการนำเนื้อผลกาแฟมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของผิว ช่วยทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส ปกป้องผิว และลดการแสบร้อนจากแสงแดด

 

ผู้ร่วมสนับสนุน : IRTC