messageImage_1691892028074
โรคneds
โรคไขมันพอกตับ

รู้เท่าทัน! ปรับพฤติกรรม ห่างไกล โรค NCDs

หากมองผิวเผิน หลายคนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นปกติ...อ่านต่อ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ ถ้าไม่อยาก อ้วนลงพุง เมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายก็เริ่มลดลง อาจทำให้เกิดภาวะ…อ่านต่อ

สังเกตให้ดีกับสัญญาณเตือน โรคไขมันพอกตับ หลายคนที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังประสบกับโรคนี้ซึ่งถ้า...อ่านต่อ

เช็กด่วน สัญญาณเตือน อาการโรคเบาหวานระยะแรก หลายคนเข้าใจว่าสาเหตุโรคเบาหวาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรค... อ่านต่อ

โรคความดันสูง
โรคคอเลสเตอรอล
ภัยเงียบ โรคไขมัน
ไขมันพอกตับ โดยไม่รู้ตัว

รู้หรือไม่? ความดันสูง เสี่ยงโรคร้ายอะไรบ้าง อาการโรคความดันโลหิตสูงส่วนมากจะไม่มี ...อ่านต่อ

คอเลสเตอรอล ตัวร้ายก่อให้เกิดสารพัดโรคที่คาดไม่ถึง!! คอเลสเตอรอล เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเสียชีวิตอ่านต่อ

ภัยเงียบอันตราย โรคไขมัน ห้ามกินอะไร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หากละเลยการดูแลตนเอง ก็มีสิทธิ์นำไปสู่ ...อ่านต่อ

โรคไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบัน มีหลายคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของ...อ่านต่อ

BMI CALCULATOR เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BMI คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่า BMI สามารถใช้เป็น เครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ทีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป


BMI Calculator

20.0

Normal weight

20 kg
100 cm