messageImage_1691892028074

คอเลสเตอรอล ตัวร้ายก่อให้เกิดสารพัดโรคที่คาดไม่ถึง!!

คอเลสเตอรอล เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเสียชีวิต…อ่านต่อ

ภาวะความดันโลหิตสูง!!

หรือที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง…อ่านต่อ

โรคอ้วนลงพุงคืออะไร??

“โรคอ้วน” เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมัน… อ่านต่อ

โรคไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่ต้องระวัง

เกิดจากการสะสมไขมันในตับเป็นจำนวนมาก …อ่านต่อ

โรค ไขมัน ใน เลือด สูง - dlp dyslipidemia
อาการ เส้นเลือด หัวใจ ตีบ

ภาวะแทรกซ้อน !!

ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน เป็นอันตรายอย่างมาก …อ่านต่อ

ไขมันในหลอดเลือดสูง

เป็นภาวะที่ร่างกายมนุษย์เรานั้นมีไขมันในเลือดผิดปกติ…อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดหัวใจ

เกิดจากคราบไขมันที่มีการเกาะสะสมมาเป็นเวลานาน…อ่านต่อ

รู้เท่าทัน! ปรับพฤติกรรม ห่างไกล โรค NCDs หากมองผิวเผิน หลายคนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นปกติ…อ่านต่อ

 

 

 

 

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

BMI CALCULATOR เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BMI คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่า BMI สามารถใช้เป็น เครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ทีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป


BMI Calculator

20.0

Normal weight

20 kg
100 cm