โรคอ้วนลงพุง

Q : สาเหตุอะไรทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุง
A : เกิดจากการมีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ขาดการออกกำลังกาย และการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน

Q : ผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงสามารถดื่มผลิตภัณฑ์ Coffogenic Drink ได้หรือไม่
A : สามารถดื่มได้ ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ ในปริมาณที่เหมาะสม

Q : ผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงสามารถดื่มผลิตภัณฑ์ Coffogenic Drink ในปริมาณที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม
A : บริโภคไม่เกิน 2 ขวดต่อวัน เวลาเช้า กลางวัน ตามปริมาณที่ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง

Q : Coffogenic Drink เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงหรือไม่
A : ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ที่ปลอดภัย ปริมาณบริโภคไม่เกิน 2 ขวดต่อวัน และผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยทาง clinic มีผลงานวิจัยรับรอง

Q : โรคอ้วนลงพุงอาการเป็นอย่างไร
A : ผู้ป่วยอ้วนลงพุงจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่จากการสะสมของไขมันในช่องท้องจำนวนมากจะส่งผลให้การผลาญน้ำตาลในร่างกายผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นตามมา

Q : โรคอ้วนลงพุงรักษาอย่างไร
A : การรักษาภาวะอ้วนลงพุง คือ การลดน้ำหนักอย่างน้อย 5% โดยการออกกำลังกาย, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ถูกต้อง, การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารและการดื่มผลิตภัณฑ์ Coffogenic Drink ที่ช่วยลดระดับไขมันสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนลงพุง

Q : ต้องดื่ม Coffogenic Drink เยอะแค่ไหนถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนลงพุงอย่างไร
A : แนะนำให้บริโภคประมาณ 3 เดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
Q : สาเหตุของภาวะอ้วนลงพุงคืออะไร
A: เกิดจากการมีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ขาดการออกกำลังกาย และการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน

Q : โรคอ้วนลงพุงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
A : เกิดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด

Q : โรคอ้วนลงพุงรักษาหายด้วย Coffogenic Drink ได้หรือไม่
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ในคนที่มีน้ำหนักเกิน ลดการเกิดภาวะอ้วนลงพุง

Q : ทำไม Coffogenic Drink ถึงช่วยในเรื่องการลดการเกิดโรคอ้วนลงพุงและแตกต่างกับสารสกัดทั่วไปอย่างไร
A : ผลิตภัณฑ์ Coffogenic มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ กรดคลอโรจีนิค ซึ่งสารนี้จะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย และทำงานในระบบเมตาบอลิกซึมหรือกลไกการเผาผลาญในร่างกาย ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ในคนที่มีน้ำหนักเกิน

Q : โรคอ้วนลงพุงคือโรคอะไร
A : คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกาย > 20 ในชาย หรือ > 30 ในหญิง  ภาวะไขมันสะสมอาจมาจากไขมันใต้ผิวหนังมากหรือจากไขมันในช่องท้องมาก

Q : ช่วงอายุไหนเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุง
A : ช่วงอายุที่มีแนวโน้มการเกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนมากจะเกิดจาก ผู้สูง อายุมีโรคอ้วน ร้อยละ 24.63 พบภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 31.96 ช่วงอายุที่พบปัญหาโรคอ้วนมากที่สุดคือ 60-69 ปี

Q : Coffogenic Drink ช่วยในการรักษาหรือป้องกันโรคอ้วนลงพุงอย่างไร
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดภาวะอ้วนลงพุง

โรคไขมันพอกตับ

Q : สาเหตุอะไรทำให้เกิดไขมันพอกตับ
A: สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ สาเหตุจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic Fatty Liver Disease) ความรุนแรงของโรคเกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ ประเภท และระยะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์ 2) สาเหตุที่ไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์(Nonalcoholic Fatty Liver Disease – NAFLD) ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการกิน จำพวกอาหารมัน อาหารหวาน หรือพวกคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป

Q : Coffogenic Drink เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไขมันตับพอกหรือไม่
A : ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ที่ปลอดภัย ปริมาณบริโภคไม่เกิน 2 ขวดต่อวัน

Q:ไขมันพอกตับอาการเป็นอย่างไร
A : อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ  มีอาการปวดจุกแน่นชายโครงขวา ท้องอืด อาหารไม่ย่อย

Q : ไขมันพอกตับรักษาหายด้วย Coffogenic Drink ได้หรือไม่
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ให้ลดการเกิดภาวะไขมันพอกตับ โดยใช้สารสำคัญชื่อว่าคลอโรจีนิก ที่มีคุณสมบัติลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ตับ

Q : ทำไม Coffogenic Drink ถึงช่วยลดไขมันตับพอกและแตกต่างกับสารสกัดทั่วไปอย่างไร
A : ผลิตภัณฑ์ Coffogenic มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ กรดคลอโรจีนิค ซึ่งสารนี้จะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย และทำงานในระบบเมตาบอลิกซึม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมด (total cholesterol) และลดคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL Cholesterol) ในเลือด
Q : พฤติกรรมไหนเสี่ยงต่อโรคไขมันตับพอก
A : 1.น้ำหนักตัวมากเกิน (ดัชนีมวลกายหรือ BMI 23-25) ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 
2.ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก
3.รับประทานอาหารที่มีรสหวานมากเกินไป เช่น ดื่มชาเขียวที่มีรสหวานแทนน้ำ

Q : Coffogenic Drink ช่วยในการรักษาโรคไขมันตับพอกอย่างไร
A : ผลิตภัณฑ์ Coffogenic มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ กรดคลอโรจีนิค ซึ่งสารนี้จะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย และทำงานในระบบเมตาบอลิกซึม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมด (total cholesterol) และลดคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL Cholesterol) ในเลือด

Q : ต้องดื่ม Coffogenic Drink เยอะแค่ไหนถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันตับพอก
A : แนะนำทานเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลเลือด

Q : Coffogenic Drink ช่วยลดการเกาะไขมันตับพอกได้หรือไม่ 
A : ช่วยลดการเกาะของไขมันพอกตับได้ มีงานวิจัยรับรองของผู้ป่วย ในงานวิจัย clinic

Q : Coffogenic Drink ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ช่วยในการรับมือกับไขมันพอกตับอย่างไร
A : สามารถช่วยป้องกัน และลดภาวะการเกิดไขมันพอกตับได้ เนื่องจากมีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่เป็นสารช่วยออกฤทธิ์ให้เกิดผล

โรคไขมันในเลือด

Q : สาเหตุอะไรทำให้เกิดไขมันในเลือด
A : ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง  คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ โดยอาจมีความผิดปกติทั้งไขมัน “คอเลสเตอรอล” และ “ไตรกลีเซอไรด์” ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดตีบ อุดตัน โรคหลอดเลือดสมอง หรือเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ไม่มีดีพอ รวมถึงความดันโลหิตสูงได้

Q : Coffogenic Drink เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดหรือไม่
A : ไม่เป็นอันตราย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ และผ่านการวิจัยทางคลีนิค

Q : ไขมันในเลือดรักษาหายด้วย Coffogenic Drink ได้หรือไม่
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้

Q : Coffogenic Drink ช่วยในการรักษาโรคไขมันในเลือดอย่างไร
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้
Q : ต้องดื่ม Coffogenic Drink เยอะแค่ไหนถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันในเลือด
A : แนะนำทานเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลเลือด

Q : Coffogenic Drink ช่วยลดไขมันในเลือดอย่างไร ใช้เวลานานแค่ไหนในการลดไขมันในเลือด
A :  Coffogenic Drink มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้

Q : ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดปกติจำเป็นต้องรับประทาน Coffogenic Drink หรือไม่เพราะอะไร
A : ไม่จำเป็นต้องรับประทาน แต่หากอยากลดการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

Q : ต้องรับประทาน Coffogenic Drink กี่กล่องขึ้นไปถึงจะเห็นผล
A : แนะนำให้ทาน 360 ขวด (เวลา 6 เดือน)

  Q :  มีโรคประจำตัวอะไรบ้างที่ไม่สามารถทาน Coffogenic Drink ได้
A : เด็ก สตรีมีครรภ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่แนะนำให้ทาน 

โรคความดันโลหิตสูง

Q : สาเหตุอะไรทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
A : ความดันโลหิตสูงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ความดันโลหิตสูงชนิด Primary Hypertension ความดันโลหิตสูงประเภทนี้ส่วนใหญ่จะพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปี 
  • ความดันโลหิตสูงชนิด Secondary Hypertension ความดันโลหิตสูงประเภทนี้เกิดจากสภาวะสุขภาพพื้นฐานโดยจะปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน 

Q : Coffogenic Drink เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตหรือไม่
A : Coffogenic drink ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ และมีผลวิจัยทางคลีนิครับรองความปลอดภัย

Q : โรคความดันโลหิตอาการเป็นอย่างไร
A : โดยทั่วไปภาวะความดันโลหิตสูงมักไม่มีสัญญาณหรืออาการใด ๆ ค่าความดันโลหิตจะอยู่ในระดับที่สูงเกินปกติ บางรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอาจมีอาการปวดศีรษะ หายใจถี่ หรือมีเลือดกำเดาไหล อาการเหล่านี้มักไม่แสดงจนกว่าภาวะความดันโลหิตจะอยู่ในขั้นรุนแรง

Q : โรคความดันโลหิตรักษาอย่างไร
A : หากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกาย ไม่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ แพทย์จะสั่งจ่ายยาเพื่อลดความดันโลหิตต่อไป ทั้งนี้เป้า หมายของการรักษามุ่งเน้นที่การรักษาระดับความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 มม. สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี แต่มีความเสี่ยงสูงกว่าร้อยละ 10 ที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในสิบปี รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

Q : โรคความดันโลหิตรักษาหายด้วย Coffogenic Drink ได้หรือไม่
A : Coffogenic ไม่ได้เป็นยาที่รักษาทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ และช่วยลดความดันโลหิต

Q : Coffogenic Drink ช่วยในการรักษาโรคความดันโลหิตอย่างไร

A : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ และช่วยลดความดันโลหิต ที่มีงานวิจัยในคลีนิครับรอง

 

Q : ต้องดื่ม Coffogenic Drink เยอะแค่ไหนถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิต

A : แนะนำทานเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

 

Q : Coffogenic Drink ช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตได้หรือไม่ 

A : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ และช่วยลดความดันโลหิต ที่มีงานวิจัยในคลีนิครับรอง

 

Q : ทานผลิตภัณฑ์ Coffogenic Drink ควบคู่ยาที่แพทย์สั่งได้หรือไม่ 

A : สามารถทานควบคู่กับยาที่แพทย์สั่งได้ แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่ควบคุม และเหมาะสม

 

Q : มีอาหารประเภทใดบ้างที่ควรต้องหลีกเลี่ยง 

A : ผลิตภัณฑ์ผสมสารกันบูด, อาหารกระป๋องต่าง ๆ, เครื่องปรุงทุกชนิด เช่น เกลือ น้ำปลา ซีอิ้ว ซอสเต้าเจี้ยว กะปี เครื่องปรุงสำเร็จรูป ซุปก้อน ,ขนมอบ เช่น คุกกี้ แครกเกอร์, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง เนื้อสัตวรมควัน, อาหารที่ใส่ผงชูรส ซุปก้อนปรุงรส

 

Q : มีข้อจำกัดใด ๆ หรือไม่ ถ้าดื่ม Coffogenic Drink 

A : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

 

เพิ่มเพื่อน