ระดับคลอเลสเตอรอล แบบไหน ถึงเรียกว่าเป็นโรค??

คอเลสเตอรอล คือ ไขมันชนิดหนึ่งที่พบได้ในส่วนของผนังเซลล์ทุกเซลล์ของคนเรา เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์น้ำดี ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนจากต่อมหมากไต และยังเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และปลอกประสาท ร่างกายของเราจะได้รับคอเลสเตอรอลทั้งจาก อาหารที่รับประทานเข้าไปจากภายนอกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูง แต่ตับของเราก็สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลขึ้นเองได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคอเลสเตอรอล ที่รับประทานเข้าไปมากเกินพอจึงกลายเป็นส่วนเกินของร่างกาย และจะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดง และพอกพูนหนาขึ้นจนโพรงหลอดเหลือดแดงแคบลง

 

 

 

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL Cholesterol)

 • ปกติ: น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • ใกล้เคียงปกติ: 100-129 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูงเล็กน้อย: 130-159 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูง: 160-189 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูงมาก: มากกว่า 190 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol)

 • ปกติ: น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูงเล็กน้อย: 200-239 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูง: มากกว่า 240 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 

 

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL Cholesterol)

 • ต่ำ: น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูง: มากกว่า 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ปกติ: ต่ำกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูงเล็กน้อย: 150-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูง: 200-499 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • สูงมาก: มากกว่า 500 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ข้อมูลสนับสนุนจาก : เพจ pobpad และ เพจ kinrehab