ยาใช้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้าง

กลุ่มยาใช้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูง

 • กลุ่มไธอะไซด์ไดยูเรติก
 • ยากลุ่ม ACE inhibitors
 • ยากลุ่ม angiotensin-II receptor antagonists
 • ยาต้านแคลเซียม

 

ยาเพิ่มเติมที่แพทย์สามารถสั่งเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง 

 • กลุ่มยาต้านอัลฟา
 • กลุ่มยาต้านอัลฟ่าเบต้า
 • กลุ่มยาต้านเบต้า
 • แอลโดสเตอร์โรน
 • กลุ่มยาต้านเรนิน
 • ยาขยายหลอดเลือด
 • ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง

 สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมให้ระดับความดันโลหิตลงมาตํ่าได้

          ความดันโลหิตสูงขั้นรุงแรง ที่ทางการแพทย์ไม่สามารถควบคุมให้ต่ำลงได้ ถึงแม้จะใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการลง ซึ่งกลุ่มยาที่ใช้ ได้แก่ ยากลุ่มไธอะไซด์ไดยูเรติก ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitors ยากลุ่ม angiotensin-II receptor antagonists ยาต้านแคลเซียม

          ป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ Coffogenic Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ และช่วยลดความดันโลหิต 

 

 

ข้อมูลสนับสนุนจาก : medparkhospital