การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรักษาตัวที่บ้านง่ายๆ

 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรักษาตัวที่บ้านง่ายๆ 

การป้องกันตัวเอง

  •         รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
  •         ลดอาหารที่มีรสเค็ม
  •         ออกกำลังกายอย่างน้อย 15-30 นาที/วัน
  •         ลดปริมาณการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์
  •         ลดความเครียด
  •         ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการดื้อยา

ป้องกันด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์อาการเสริมเพื่อสุขภาพ

          Coffogenic คือ สกัดเข้มข้นที่ผลิตมาจากเนื้อผลกาแฟ (เปลือกกาแฟเชอรี่) มีรสชาติหอมคล้ายน้ำลูกพรุน รสหวานจากน้ำผึ้ง มีคุณประโยชน์ช่วยในระบบเมตาบอลิซึม ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ และช่วยลดความดันโลหิต  มีคาเฟอีน แต่ปริมาณน้อยกว่ากาแฟ และไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

 

          ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้ เนื่องจากไม่มีการเติมน้ำตาล และยังช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด (fasting blood glucose) แต่เด็ก และสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุนจาก : medpark hospital