ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension)

             ความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่แพร่หลายในหมู่ผู้สูงอายุ มักไม่แสดงอาการ ซึ่งหมายความว่าไม่แสดงสัญญาณหรืออาการที่สังเกตได้ชัดเจน แต่ก็ยังสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อหลอดเลือดและหัวใจได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดภาวะสุขภาพเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ความดันโลหิตคือแรงที่หัวใจกระทำต่อหลอดเลือดขณะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย

 

วัดโดยใช้ค่าสองค่า: ความดันซิสโตลิก (ค่าบน) ซึ่งระบุความดันเมื่อหัวใจบีบตัว และความดันไดแอสโตลิก (ค่าล่าง) ซึ่งบ่งชี้ความดันเมื่อหัวใจพัก

 

             ความดันโลหิตสูงเกิดได้ทุกเพศทุกวัย บางคนอาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลาหลายปีโดยไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ก็ยังสามารถทำลายหลอดเลือดและหัวใจได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อตรวจหาสัญญาณของความเสียหายเหล่านี้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการลดความเครียด สามารถช่วยจัดการกับความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังเหล่านี้ได

           การเลือกอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความดันโลหิต สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องการควบคุมระดับความดันโลหิต เช่น อาหารช่วยลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์ Coffogenic Drink ทางเลือกใหม่เป็นตัวช่วยที่ดี ในการควบคุมไขมันในร่างกาย หากผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไขมันอยู่แล้ว การดื่ม Coffogenic Drink เป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น รวมไปถึงการกินยาลดไขมันในเลือด