อะไรทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เมื่อเป็นความดับโลหิตสูง?

ความดันโลหิตสูง

              ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน มักก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที แต่จะมีข้อจำกัดสำหรับโรคบางชนิดที่ทางการแพทย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดในไตแคบลง หลอดเลือดในดวงตาหนาหรือแคบ โรคเมตาบอลิก หรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงาน ปัญหาเกี่ยวกับความจำหรือความเข้าใจ โรคสมองเสื่อม

การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

การวัดความดันโลหิตมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่

  • ความดันปกติ จะต่ำกว่า 120/80 มม.
  • ความดันสูงเล็กน้อย อยู่ระหว่าง 120/80 – 129/80 มม.
  • ความดันโลหิตสูงอยู่ระหว่าง 130-139/80-89 มม.
  • ความดันโลหิตสูงสุด จะมีค่าเกินกว่า 140/90 ขึ้นไปถือเป็นความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง

การป้องกันความดันโลหิต
             ผู้ป่วยสามารถตรวจระดับความดันโลหิตของตนเองได้ง่ายๆ การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

         

         หรือ อาหารเสิรมเพื่อสุขภาพอย่างเช่น 𝑪𝒐𝒇𝒇𝒐𝒈𝒆𝒏𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒏𝒌 ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ จากกาแฟเพื่อสุขภาพ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของหลายภาคส่วน การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ไม่เพียงแต่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเท่านั้น แต่ยังช่วย ดักจับไขมัน ลดการอักเสบในเซลล์ และยังมีสารสำคัญกรดคลอโรจีนิก ที่สามารถลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ ที่ช่วยลดความดันโลหิต ทั้งนี้เป้า หมายของการรักษามุ่งเน้นที่การรักษาระดับความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 มม. ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในสิบปี รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ