จากแหล่งปลูกต้นน้ำ คุณค่าคุณสายชลสู่ถ้วยกาแฟ

การเริ่มต้นสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อหลายฝ่ายมองเห็นซึ่งคุณค่าต่อการพัฒนาทั้งองค์การ สิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม 
การกำเนิดของร้านกาแฟ คุณสายชล ใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงที่มีอาชีพเพาะปลูกกาแฟอยู่เหนือพื้นที่เขื่อนทั่วประเทศ โมเดลแรกเริ่มต้นจากแหล่งอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ส้าน จังหวัดลำปาง กาแฟชั้นดีถูคัดเลือกแปรรูปอย่างพิถีพิถัน และพัฒนาสูตรการคั่วการเบลนด์ เพื่อให้ได้รสชาติคุณภาพที่กลมกล่อม นำคุณค่ากาแฟจากสายน้ำสู่สังคมเมือง

 

บริษัทกาแฟชาวไทยภูเขา และบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับโอกาสเป็นกลางน้ำที่ช่วยสร้างมาตรฐานต่อกาแฟไทย  เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูก แหล่งกำเนิดต้นน้ำเขื่อนภูมิพล พัฒนาเกษตรกรให้ความรู้ ความเข้าใจในคุณภาพกาแฟ มุ่งสร้างนักอนุรักษ์ป่าและน้ำ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกอินทรีย์ และใส่ใจต่อผลผลิตกาแฟในเขาป่าเงาฝน กาแฟเติบโตอย่างช้าๆใต้ไม้ใหญ่ และมั่นใจว่าน้ำที่ลงมาจากที่สูงนั้นสะอาด บริสุทธิ์ และได้ผลผลิตกาแฟคุณภาพสูง